Klasselokale

Alt i AV til klasselokale: Lyd og billede samt talevarslingssystemer - tilpasset det enkelte klasselokales behov.

AV til klasselokale

Vi tilbyder alt inden for AV-udstyr og brugervenlige løsninger, der gør, at jeres klasselokaler er fuldt up-to-date med henblik på teknik og udstyr til undervisningen. Vi leverer blandt andet til:


Udover at levere det sidste nye udstyr og teknik til undervisning, har vi stor erfaring med at installere udstyret som en integreret del af interiøret i klasselokalet. På den måde skjules teknikken, og skærme, kameraer og lyd bliver én samlet helhed.

Touchskærm til undervisningen

Stadigt højere elevantal og en tiltagende digitalisering stiller større krav til en AV-løsning i klasselokalet, da personerne på bagerste række naturligvis også skal kunne se præsentationen lige så klart og tydeligt som dem, der sidder forrest i lokalet.

Undervisningsformen i de forskellige skoler og uddannelsessteder varierer typisk mellem de forskellige fag. Læringen inden for fx humanistiske fag er i mange tilfælde baseret på empirisk datagrundlag, som underviseren videreformidler til eleverne. Derfor er en AV-løsning med gode præsentationsmuligheder via en touchskærm essentiel, da eleverne klart og tydeligt skal kunne se, hvad der foregår på skærmen.

Newline ATLAS

Ved hjælp af touchskærme i eksempelvis 86” størrelse imødekommer teknikken de behov, som der er i forbindelse med formidlingen af budskaberne i undervisningen. Med touchdelen imødekommes behovet for brugervenlighed, og med den store størrelse på skærmen imødekommes behovet for en løsning, der tydeligt kan ses og høres af alle elever, hvad enten de sidder forrest eller bagerst i klasselokalet. 

Newline Flex

Projektor og lærred i klasselokalet

Som alternativ til touchskærme er det i nogle tilfælde værd at overveje brugen af projektor og lærred. 

Vi leverer løsninger inden for højkvalitets projektorer og lærreder, hvor brugervenlighed og kvalitet altid er i fokus. Med løsninger op til 6000 lumens og lang holdbarhed er laserprojektorer et glimrende alternativ til touchskærme i de klasselokaler, hvor der af forskellige årsager foretrækkes brug af projektor og lærred.

I disse løsninger er det nærliggende at overveje én central styring af lys, gardiner og mørklægning osv. Dette er grunden til, at den rette rumstyring er et centralt element i især større klasselokaler og auditorier. Vi er naturligvis behjælpelige i både udvælgelse og installation af den helt rette løsning.

Fjernundervisning

I forbindelse med fjernundervisning eller online undervisning er det nærliggende at tænke et kamera med auto-tracking ind i løsningen. Auto-tracking giver en større smidighed og fleksibilitet i undervisningen, da underviseren kan bevæge sig rundt i lokalet – f.eks. mellem en touchskærm og et whiteboard. Kameraets funktionalitet gør, at kameraet selv følger underviseren, der dermed kan fokusere på undervisningen fremfor teknikken.

Yealink MVC840 – den perfekte løsning til det klasselokalet.

Yealink MVC940 – den perfekte løsning til klasseværelser.

Yealink RoomPanel – en dedikeret Microsoft Teams device udviklet specielt til klasselokaler, hvor der bruges Microsoft Teams.

I forlængelse heraf er det vigtigt også at have fokus på lyden. Da en stor del af videoundervisning er betinget af lyden, er det nærmest en nødvendighed at implementere en lydløsning med højttalere og mikrofoner, når der installeres en ny AV-løsning.

Der findes et væld af løsninger inden for lyd. Blandt andet er det en mulighed at zoneopdele klasselokalet, således at mikrofonerne fokuserer på den zone, hvor underviseren befinder sig, mens denne underviser, mens mikrofonerne fokuserer på eleverne, når der stilles spørgsmål. I mellemtiden bortfiltrerer systemet selv støj fra de zoner, der ikke er centrale i undervisningen og fremhæver i stedet den tale, der er relevant for undervisningen.

Trådløs overførsel i klasselokalet

Kreative og naturvidenskabelige fag er i nogle tilfælde mere dialogbaserede. Her forventes det i højere grad, at eleverne kommer med input i henhold til deres beregninger eller præsentationer mv. Af denne årsag er det i forbindelse med implementering af nye AV-løsninger hensigtsmæssigt at overveje brugen af trådløs overførsel.

Brugen af trådløs overførsel gør det hurtigt og nemt for både eleverne og underviser at dele præsentationer fra deres egne PC’er i forbindelse med undervisningen. Løsningen sparer tid i undervisningen, da der ikke skal bruges tid på tilslutning via kabler, og der er ingen ledninger, der ligger og fylder på gulv og borde. 

Talevarsling

Talevarsling er et effektivt elektroakustisk evakueringssystem, som via et højttaleranlæg udsender en talebesked med information om f.eks. røgudvikling, evakuering, brand eller lignende krisesituationer, der kan opstå. 

Et talevarsling anlæg sikrer en effektiv og rolig evakuering af dine bygninger og områder og minimerer risikoen for, at der opstår panik i en eventuel nødsituation.

Det er nærliggende at implementere et talevarslinganlæg på skoler og uddannelsessteder, hvor der kan opstå et akut behov for at varsle medarbejdere og elever fordelt på flere etager og kontorer på én og samme gang.

Prisen på AV-udstyr til klasselokaler varierer alt efter behov. Det er således muligt at få løsninger fra ca. 10.000 kr.